Leven in Oudergem

Oudergem 21 : samen voor een duurzamere gemeente

Oudergem 21

 

Een initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen

De gemeente Oudergem zet zich dit jaar in voor de ontwikkeling en uitvoering van een Agenda 21. Daarmee willen we het kader scheppen voor bestaande en toekomstige duurzame ontwikkelingsacties en –initiatieven.

Het succes van dit project hangt af van de betrokkenheid van alle bewoners, alle onderdelen van de gemeentelijke administratie en alle lokale spelers. 

In deze brochure schetsen wij de contouren van de Agenda21 en van het programma voor 2016. We hopen u te overtuigen om u, samen met ons, in te zetten voor deze uitdaging!

 

Agenda 21 en duurzame ontwikkeling

L'agenda 21 et le développement durable Duurzame ontwikkeling is een vorm van ontwikkeling die streeft naar een evenwicht tussen sociale, economische en ecologische aspecten, die de behoeften van vandaag wil invullen zonder nadelige impact  te hebben op de toekomst van de generaties na ons.

Agenda 21 – die we op lokaal niveau ‘ Oudergem 21 ’ noemen – is een instrument dat het proces ondersteund dat leidt naar een actieplan voor duurzame ontwikkeling in de 21ste eeuw.

Tijdens dit proces bepalen de verschillende spelers (gemeente, bewoners, scholen, verenigingen, bedrijven, handelaars, enz.) samen welke doelstellingen ze willen bereiken en welke acties ze willen voeren om een duurzame ontwikkeling te garanderen.

 

Oudergem nu: een diagnose

Voordat we actie ondernemen, moeten we eerst de huidige situatie begrijpen. Daarom is de allereerste stap van Agenda 21 dus een stand van zaken opmaken. Welke initiatieven bestaan er al? Welke acties lopen goed? Wat zijn de sterke en zwakke punten van onze gemeente? Voor welke grote uitdagingen staat ons grondgebied? Wat zijn de behoeften van de bewoners, verenigingen en bedrijven die hier actief zijn?

Deze diagnose wordt gerealiseerd in 2016 en zal ons helpen om ons actieplan Oudergem 21 nog beter te maken.

 

Meedoen, ik ?

Natuurlijk! De acties van Agenda 21 gaan over onderwerpen die iedereen nauw aan het hart liggen: milieubescherming, duurzame voeding, zachte mobiliteit, energiebesparing, afvalbeheer, sociale en internationale solidariteit, enz. Elke bewoner is het beste op de hoogte van zijn of haar dagelijkse bekommernissen en kan dus meedenken en input geven aan Agenda 21 van Oudergem! Maar hoe dan ?

 

Auderghem 21

 

Oudergem 21 - alle pagina's