News

Terug naar news

Vogelgriep: versoepeling van de preventieve maatregelen

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen.
Deze versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:

  • Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
  • Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.

Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden op het verspreiden van het vogelgriepvirus:

  • Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.
  • Verzamelingen met pluimvee (kip, kalkoen, eend, gans, fazant, parelhoen, patrijs) blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan onder de volgende bijkomende voorwaarden; deze komen bovenop de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden):
    • De vogels zijn in de 3 weken voor het evenement opgesloten geweest. Vogels gehouden onder netten zijn niet toegelaten.
    • Er worden enkel vogels van houders zonder pluimvee toegelaten.

(Wedstrijd)vluchten met duiven vallen niet onder deze versoepeling en zijn nog steeds verboden.

 

U kan voor verdere informatie steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/ of het nummer 0800/99.777 contacteren.