#Informatica

Openbare Computer ruimte

Initiatie Tablets en smartphones vanaf 3 februari

Tablets en smartphones zijn hebbedingen, maar hoe werken ze precies? Een lessenreeks voor beginners in GC Den Dam (Waversesteenweg 1741) : de eerste les (3 februari) gaat specifiek over de telefoonfuncties van smartphone, de andere 3 lessen zijn bedoeld voor zowel tablet- als smartphonegebruikers. Breng gerust je eigen toestel mee! €3 per les of €10 voor de hele reeks. Inschrijven of meer informatie via dendam@vgc.be of 02 663 89 50.

Meer