Bestuur & Politiek

Vliegtuigen boven Brussel

 

U kunt hier vinden :

Vliegtuigen: was het maar al 2 april !

Op 19 februari jongstleden publiceerde Belgocontrol de zogenoemde AIP’s (Aeronautical Information Publication), d.i. de technische informatie aangaande de routes die op 2 april eerstkomend van kracht worden. Het is het einde van het ”spreidingsplan” en de terugkeer naar de vroegere situatie. Dat is evenwel beslist niet het einde van de soap geschreven door de federale overheid aangezien bezwaren tegen de “nieuwe oude routes” worden aangekondigd. Er komt dus zeker nog een nieuw hoofdstuk...

De Oudergemnaar nr88 (maart - april 2015)


 

Vliegtuigen: nog wat geduld

1 november moest de laatste dag van de fameuze “brede bocht naar links” worden. Toch zullen we nog enkele weken moeten wachten op de volledige toepassing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg omdat Belgacontrol zijn tijd neemt om het moratorium uit te voeren. ”Krachtens het Gosuin-besluit waarop het vonnis van de Rechtbank is gebaseerd, heeft het Brusselse Gewest voortaan het recht om dwangsommen van 50.000 euro per dag op te eisen”, legt Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris, uit.  ”Het uiteindelijke doel van het Gewest is evenwel niet het innen van boetes”, vult de burgemeester aan. ”We willen een globale en duurzame oplossing die de Brusselaars niet tegen elkaar opzet”. Vanaf het ogenblik dat een inbreuk wordt vastgesteld, beschikt het Gewest over 6 maanden om de dwangsommen in te vorderen. ”De dwangsommen blijven dus een drukkingsmiddel tijdens de onderhandelingen met de Federale Overheid”.

De Oudergemnaar nr86 (November - December 2014)

 

Documenten

 

Pour une solution durable au survol de Bruxelles, contre le plan de dispersion