Bestuur & Politiek

Beroep tegen het vonnis gewezen op 8 februari 2019 door het rechtbank van eerste aanleg (2017/3971/A) ...

Beroep tegen het vonnis gewezen op 8 februari 2019 door het rechtbank van eerste aanleg (2017/3971/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg - Aanslagjaar 2016 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen

 

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 270;

Overwegende de beslissing van het College van 26 februari 2019 ;

BESLIST

- het College te machtigen om een beroep tegen het vonnis gewezen op 8 februari 2019 door het rechtbank van eerste aanleg (2017/3971/A) ;

- belast de Gemeentesecretaris en de dd. Burgemeester van de uitvoering van deze beslissing.