Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Besluit van de Burgemeester geeft toestemming voor het filmen van een nieuwe serie van de productiemaatschappij CAVIAR ANTWERP, getiteld "Before We Die" op de openbare weg van Oudergem, op woensdag 3 februari 2021 van 8.00 tot 21.30 uur.
  2. Besluit van de Burgemeester toestemmende de tijdelijke plaatsing van een Food Truck op de centrale berm van de Vorstlaan van woensdag 3 tot en met zondag 7 en van woensdag 10 tot en met zondag 14 februari 2021
  3. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
  4. Besluit van de Burgemeester geeft toestemming voor het maken van een reclamespot op donderdag 11 februari 2021 te Oudergem
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.