Bestuur & Politiek

Terbeschikkingstelling van een projectmanagement software - Verbintenis aan de aankoopcentrale van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 234 en volgende,
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikelen 2, 6de en 47;
Overwegende de bijgevoegde overeenkomst;
BESLIST :
  • om zich te verbinden aan de aankoopcentrale van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur;
  • om de bijgevoegde overeenkomst goed te keuren.