Bestuur & Politiek

Interpellatie van de inwoners - voetgangerstoegang tot het gemeentelijke stadion

Op 22.10.2020 stuurde mevrouw Muriel Koch per e-mail aan de heer Didier Gosuin, burgemeester van Oudergem, de volgende interpellatie naar het college.
Deze is, in overeenstemming met het reglement betreffende de interpellatie van de inwoners ter attentie van het college van burgemeesters en schepenen, ontvankelijk.
Meneer de burgemeester,
Dames en heren van het College,
Het gemeentelijke stadion staat centraal in het leven van de Oudergemnaar.
Een aanzienlijk aantal volwassenen en kinderen nemen enthousiast deel aan de sportactiviteiten die worden aangeboden door de verschillende clubs die daar aanwezig zijn.
De locatie van het gemeentelijke stadion, op de E411, laat helaas geen gemakkelijke toegang toe, vooral voor voetgangers.
Inderdaad, op de Waversesteenweg, vanaf de kruising onder het viaduct tot aan de ingang van de botanische tuin Jean Massart, over een afstand van ongeveer 50 meter, bestaat het fietspad naast de rijbaan, zonder dat er een voetgangersinfrastructuur aanwezig is.
Dit gebrek aan veiligheid voor voetgangers is vooral schadelijk voor kinderen, en soms ook voor zeer jonge kinderen, die daarom gedwongen worden het fietspad te gebruiken om hun bestemming te bereiken.
Aangezien het hier om een gewestelijke weg gaat, is de gemeente Oudergem uiteraard niet verantwoordelijk voor regelingen om de veiligheid van voetgangers mogelijk te maken.
Niettemin bestaan er wel verbanden met de gewestelijke overheden, die op dit gebied bevoegd zijn, en deze moeten ook worden gebruikt.
Onze vragen zijn de volgende:
- Sinds wanneer houdt deze situatie aan?
- Welke stappen heeft de gemeente ondernomen bij de bevoegde ministeriele kabineten en bij Brussel Mobiliteit?
- Wat zijn hun antwoorden?
- Is er verdere actie gepland?
Dank u voor uw antwoorden.
  • Antwoord van het College, van mevrouw Sophie de Vos
Ik dank u oprecht voor dit interpretatie.
Het probleem van het samenleven van voetgangers en fietsers is een probleem dat veel verder gaat dan het gedeelte van de Waversesteenweg dat u na aan het hart ligt.
De periode van versoepeling van de Covid maatregelen heeft bovendien de spanningen tussen de verschillende gebruikers van de openbare ruimte verergerd. We hebben dan ook besloten om in de hele gemeente een uitgebreide diagnose te laten stellen om alle zwarte plekken op het gebied van zachte mobiliteit te identificeren, te beginnen met de zwakste gebruikers, d.w.z. voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit, slechtzienden, enz. Deze diagnose zal ons in staat stellen onze acties op dit gebied in de komende jaren te sturen en aan te dringen op de regio voor de plaatsen die haar aanbelangen.
Maar terug naar uw vraag: dit fietspad zeker sinds 20 jaar, maar ik ben me niet bewust van herhaadelijke problemen op deze locatie tot dit jaar. De toename van het aantal fietsers kan de reden zijn. In dit verband en naar aanleiding van andere klachten voorafgaand aan uw ondervraging heb ik op 25 september een brief aan minister Van den Brandt geschreven om haar op de hoogte te stellen van een aantal probleemgebieden, waaronder het door u genoemde probleemgebied.
Aangezien ik op de datum van ontvangst van uw interpellatie (een maand later) nog geen antwoord had ontvangen, heb ik op basis van uw interpellatie herschreven.  Het antwoord kwam uiteindelijk op 30 oktober aan, en ik citeer:
"Op de bodem van de Waversesteenweg: Als we het STOP-principe toepassen op deze beperkte ruimte, zullen we voorlopig waarschijnlijk ruimte moeten vinden voor auto's om te rijden of te parkeren, om zo ruimte vrij te maken voor actieve gebruiken. We gaan Brussel Mobiliteit vragen om de mogelijke opties te bestuderen. »
U kent de plaats: er is al maar één rijstrook voor auto's, aangezien de andere rijstrook voor bussen is en er geen parkeerplaatsen zijn! Het antwoord lijkt dus bewust "anti-auto" te zijn, terwijl andere oplossingen mogelijk zijn gezien de "verloren" beschikbare ruimte.
We zullen regelmatig schrijven om de status van de aangevraagde studies bij Brussel Mobiliteit te achterhalen.