Bestuur & Politiek

Beroep tegen het vonnis gewezen op 4 maart 2021 door het rechtbank van eerste aanleg (19/6267/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg

Beroep tegen het vonnis gewezen op 4 maart 2021 door het rechtbank van eerste aanleg (19/6267/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg - Aanslagjaar 2018 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen

 

DE RAAD,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 270;

Overwegende de beslissing van het College van 30 maart 2021 (#002/30.03.2021/B/0116#) ;

BESLIST

  • het College te machtigen om een beroep tegen het vonnis gewezen op 4 maart 2021 door het rechtbank van eerste aanleg (19/6267/A) ;

  • belast de Gemeentesecretaris en de Burgemeester van de uitvoering van deze beslissing ;