Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over het verkeersplan na de heraanleg van de Fraiteurbrug

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte collega's,
Sinds 14 december is de Fraiteurbrug in Elsene weer toegankelijk, maar met een gewijzigde verkeerssituatie. In de Fraiteurlaan en op de Fraiteurbrug geldt voortaan eenrichtingsverkeer naar Delta, maar voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en voertuigen van hulpdiensten kunnen nog steeds in beide richtingen over de brug.
Brussel Mobiliteit geeft aan dat de aanbevolen route voor verkeer dat van Delta komt via de noordelijke kant van de Triomflaan loopt.
Heel wat buurtbewoners in Oudergem die vroeger de Fraiteurbrug gebruikten om naar de begraafplaats van Elsene en de universiteitswijk te rijden, zullen echter niet via de Triomflaan rijden, maar zullen alternatieve routes nemen doorheen woonwijken in de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde (Visserij, Tritomas, Keymplein).
Vandaar dat ik de volgende vragen heb:
 1. Werd de gemeente Oudergem over dit project geraadpleegd?
 2. Zo ja, wat was uw standpunt? Zo niet, wat is uw standpunt vandaag?
 3. Werden de verkeersverschuivingen naar de woonwijken onderzocht?
 4. Is het mogelijk om dit nieuwe verkeersplan te evalueren en zo nodig bij te sturen?
Ik dank u.
Matthieu Pillois
Gemeenteraadslid
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:
Op de Fraiteurbrug verloopt het autoverkeer sinds kort inderdaad in één richting (naar Delta), maar bussen, fietsen, taxi's en voertuigen van hulpdiensten kunnen nog steeds in beide richtingen over de brug. We zijn op geen enkele manier geraadpleegd over deze wijziging, die het resultaat is van een overeenkomst tussen Elsene, de MIVB en het gewest, dat garant had moeten staan voor het voeren van een dialoog, aangezien het om een gewestweg gaat.
Het doel van het plan voor Elsene is om:
 • het verkeer van voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit en fietsers in een beperkt gebied veiliger te laten verlopen (in normale omstandigheden wandelen dagelijks 3.500 studenten en 500 medewerkers van de ULB van de ene campus naar de andere)
 • het doorgaand verkeer door de wijk Begraafplaats van Elsene te verminderen,
 • de snelheid van de bussen te verbeteren,
 • ervoor te zorgen dat de voertuigen van de hulpdiensten niet vast komen te staan in de file (brandweer van Delta en ambulances van CHIREC)
Er werden inlichtingen ingewonnen en er werd een mobiliteitsstudie uitgevoerd, waarin de volgende alternatieven voor het doorgaand verkeer naar voren werden geschoven:
 • Pendelaars op weg naar de Rooseveltlaan en de Louizalaan worden verzocht de snelweg te verlaten bij Herrmann-Debroux en de Vorstlaan te nemen,
 • Pendelaars op weg naar de Kroonlaan worden verzocht de Triomflaan richting Delta te nemen naar de Generaal Jacqueslaan,
 • De bewoners van de wijk Begraafplaats van Elsene worden verzocht de E411 bij Demey te verlaten en de Visserijstraat, Arcadenstraat en Visélaan te nemen.
Het verkeer verschuift kortom naar de naburige gemeenten.
In zijn mededeling preciseert de schepen van Mobiliteit van Elsene dat "het verkeersplan zal worden geëvalueerd zodra telewerken niet langer verplicht is en de situatie opnieuw normaal is; de tellingen zullen worden uitgevoerd na 3 maanden en na 6 maanden, d.w.z. midden maart en midden juni".
We hebben de schepen van Mobiliteit van Elsene aangeschreven om - beter laat dan nooit - een dialoog met onze buren in Elsene op gang te brengen met het oog op de toekomst en de voortzetting van dit dossier dat we van nabij zullen volgen. We hebben hem intussen ook gevraagd om de bovengenoemde telzones uit te breiden tot de getroffen gebieden in onze gemeente ... Men heeft ons geantwoord dat de betrokken gemeenten zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het BC van de evaluatie.