Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over carpoolen

Tijdens de verkiezingscampagne kondigden de gemeente Oudergem, het Chirec (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavel) en de Carrefour van Oudergem de oprichting aan van een potentiële gemeenschap van 3.000 carpoolers door hun inschrijving op de carpoolapplicatie Kowo.
Kan het college de stand van zaken van de procedure geven? Wat zijn de eerste resultaten van de uitvoering?
  • Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen
Geachte heer Van Gorp,
KOWO is een mobiele en webapplicatie die carpooling voor en tussen bedrijven organiseert en aanmoedigt.
Deze applicatie werd gratis aangeboden aan ambtenaren van het gemeentebestuur van Oudergem en het OCMW en aan medewerkers van het CHIREC en de Carrefour.
Via de KOWO-applicatie kunnen in enkele kliks één of meer personen gevonden worden die hetzelfde traject, of een stukje ervan, afleggen. Indien degene die zijn auto aanbiedt, verstek laat gaan, biedt de applicatie een "retourverzekering" die de terugkeer naar huis garandeert.
Deze applicatie werd in het kader van de mobiliteitsweek in september 2017 aan het gemeentebestuur en het OCMW voorgesteld. Op 18 september 2018 vond een informatievergadering plaats in het Penthouse.
De eerste feedback was vrij positief, vooral in het Chirec. Hier is het intern moeilijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen: te veel aanvragen van "passagiers", te weinig aanvragen van "chauffeurs". Deze trend werd ook waargenomen bij de Carrefour. Er dient opgemerkt te worden dat carpoolen nog steeds onderhevig is aan veel psychologische obstakels en dat de educatieve inspanningen die moeten worden geleverd nog steeds enorm zijn. Als er dan al gedacht wordt aan het stoppen met alleen rijden, is het niet om zijn eigen auto te delen, maar om mee te rijden!
Sinds ik ben aangetreden, heb ik meerdere malen geprobeerd contact op te nemen met de persoon die verantwoordelijk is voor deze applicatie, zonder succes. Mevrouw de Vos had meer geluk dan ik en kon per e-mail de volgende informatie krijgen: het moederbedrijf is er slecht aan toe. Het is daarom waarschijnlijk dat deze dienst zal stopgezet worden.
Daarom is het voor mij moeilijk om u meer informatie te geven over de tenuitvoerlegging en zelfs over de levensvatbaarheid ervan.
Toch blijft de meerderheid achter het idee staan om op zoek te gaan naar een andere dienstverlener die carpoolingdiensten aanbiedt voor het gemeentebestuur, maar ook voor andere bedrijven Ik zal daarom uitkijken naar elk ander soortgelijk project en ik nodig u uit om mij te informeren als u van uw kant weet zou krijgen van een project.