Bestuur & Politiek

Overeenkomst tussen Reprobel en de gemeente Oudergem

 
DE RAAD
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117;
BESLUIT :
de bepalingen van de overeenkomst met Reprobel betreffende de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding goed te keuren
de Gemeentesecretaris en de Burgemeester met de uitvoering van deze beslissing te belasten.