Agenda

Terug naar agenda

23 juni - Gemeenteraad

 

De vergadering van de Gemeenteraad wordt op donderdag 23.06.2022 om 20:00 gehouden.

De zitting zal op deze pagina worden uitgezonden.

Hierna vindt u :

 

Dagorde

 1. Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97 (toelichtingsnota)
 2. Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97 (toelichtingsnota)
 3. Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97 (toelichtingsnota)
 4. Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97 (toelichtingsnota)
 5. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022 - Goedkeuring (toelichtingsnota)
 6. Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure. (toelichtingsnota)
 7. Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW (toelichtingsnota)
 8. Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme (toelichtingsnota)
 9. Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen (toelichtingsnota)
 10. Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2022 (toelichtingsnota)
 11. Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2022 (toelichtingsnota)
 12. Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Compte (toelichtingsnota)
 13. O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring (toelichtingsnota)
 14. O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2022. (toelichtingsnota)
 15. Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2021 (toelichtingsnota)
 16. Gemeenterekening van het dienstjaar 2021 - Voorlopige afsluiting. (toelichtingsnota)
 17. Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2022 (toelichtingsnota)
 18. Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2022 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen (toelichtingsnota)
 19. WASTRA - Principeakkoord over de weigering tot het sluiten van de ruilovereenkomst voor gemeentelijke onroerende goederen dat deel uitmaakt van de perimeter WASTRA, gelegen op Waversesteenweg 1085, 1103 en Triomflaan 51, en akkoord om deze onroerende goederen te verkopen (toelichtingsnota)
 20. Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - wijziging van het administratief bestek na de inwerkingtreding van de wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (toelichtingsnota)
 21. Toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) met het oog op een aansluiting bij de raamovereenkomst die een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet aanduiden. (toelichtingsnota)
 22. Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de gewijzigde administratieve bestek (toelichtingsnota)
 23. Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 18 mei 2022 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad (toelichtingsnota)
 24. Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2023-2025. (toelichtingsnota)
 25. Regie voor Grondbeleid - Dienstjaar 2021 - Rekening - Voorlopige goedkeuring (toelichtingsnota)
 26. Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de automatische aanhangigmaking (toelichtingsnota)
 27. Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): energiecrisis (toelichtingsnota)
 28. Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Oekraïne (toelichtingsnota)
 29. Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over openbare fonteinen (toelichtingsnota)
 30. Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : autoloze dag (toelichtingsnota)
 31. Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over het illegaal opladen van elektrisch aangedreven voertuigen (toelichtingsnota)

 

Uitzending