Agenda

Terug naar agenda

05 juni tot 15 september - Bericht van openbaar onderzoek - Heizelvlakte

 

Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site 'van de Heizelvlakte' en zijn milieueffectenrapport.

Gelegen op het grondgebied van de stad Brussel.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 5 juni 2023 tot en met 15 septembre 2023 (verlengd).

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunnen de documenten van het dossier geraadpleegd worden:

  • op de website: www.perspective.brussels
  • bij de stad Brussel:  Hallenstraat 4, 1000 Brussel
    • Maandag tot woensdag: 8.30 - 16 uur, donderdag: 8.30 - 18 uur, vrijdag: 8.30 - 13 uur.
    • Donderdag: 16 - 20 uur (alleen op afspraak: 02/279.29.29) 
    • Informatie en technische uitleg kunnen alleen op afspraak worden verkregen: 02/279.30.89. 

Opmerkingen en klachten kunnen worden geformuleerd tijdens bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:

  • schriftelijk, ter attentie van: Perspective.brussels – Territoriale strategie
  • mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Opgemaakt te Ouderghem, op 17/05/2023

Opgemaakt te Ouderghem, op 28/08/2023 (verlengd)