Agenda

Terug naar agenda

23 mei - Een gedenkplaat voor 70 jaar mensenrechten

Om haar inzet voor de mensenrechten te benadrukken zal Amnesty International tijdens de gemeenteraad van mei aan de gemeente een gedenkplaat overhandigen.

" De Verklaring voor de Rechten van de Mens wordt 70 jaar ", aldus de schepen voor maatschappelijke dienstverlening. " Deze gedenkplaat herinnert ons elke dag aan deze humanistische idealen die ieder van ons in zijn contacten met anderen kan toepassen. "