Agenda

Terug naar agenda

01 november tot 30 april - Ontwerp van waterbeheerplan 2022-2027 – Openbaar onderzoek

Vóór de definitieve goedkeuring van het waterbeheersplan door de Brusselse regering wordt u uitgenodigd deel te nemen aan het openbaar onderzoek!

Om de doelstellingen inzake waterbeheer te blijven nastreven, lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn derde waterbeheerplan. Dit plan evolueert om de 6 jaar om de nodige acties te blijven uitvoeren om de grote uitdagingen van het water in de stedelijke omgeving aan te gaan en ons "blauwe erfgoed" verder te verbeteren.

Dit plan beoogt een geïntegreerd en globaal antwoord op alle uitdagingen in verband met waterbeheer (rivieren, vijvers, drinkwater, grondwater, overstromingen, enz.

Het nieuwe waterbeheerplan 2022-2027 is ook zo opgezet dat het participatief is. In 2021 zijn bijeenkomsten met burgers en professionals gepland om het waterbeleid te verbeteren. Met het oog daarop zal het ontwerp-waterbeheerplan 2022-2027 van 1 november 2022 tot en met 30 april 2023 openstaan voor een openbare raadpleging.

Uw Mening Telt !

Het ontwerpplan en de samenvatting ervan kunnen worden gedownload op www.leefmilieu.brussels/WBP/OO.

Deze documenten kunnen ook worden geraadpleegd bij het Oudergem gemeentebestuur bij de dienst Leefmilieu, uitsluitend op afspraak (Leefmilieu@oudergem.brussel of 02/676.48.51), of bij Leefmilieu Brussel (op afspaak via eau_water@environnement.brussels)

Op 17/11/2022 wordt in Leefmilieu Brussel ook een informatievergadering georganiseerd.

Uw schriftelijke opmerkingen kunnen tot uiterlijk 30/04/2023 worden bezorgd, per e-mail (eau_water@environnement.brussels) of via de post (Leefmilieu Brussel, “Waterbeheerplan 2022-2027 – OO” Havenlaan 86C/30000, 1000 Brussel).