Agenda

Terug naar agenda

20 december tot 17 februari - Ontwerp van Lucht-, Klimaat- en Energieplan 2023-2027

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een actieplan voor inzake klimaatverandering, energietransitie en luchtkwaliteit (LKEP). Ontdek de 337 maatregelen in alle sectoren (bouw, mobiliteit, voedsel, energie, enz.), waaronder meer dan 220 nieuwe acties.

 

 

Uw mening interesseert ons!

Informeer u over de voorgestelde maatregelen voor het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan en geef van 20 december 2022 tot 17 februari 2023 uw mening via ons openbaar onderzoek. Raadpleeg de samenvatting van het ontwerp van Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan dat u een algemeen overzicht geeft van de maatregelen uit het GLKEP. U kunt ook het volledige LKEP raadplegen.

Het GLKEP heeft vier doelen: de ambitie verhogen om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te verminderen tot -47% ten opzichte van 2005 (tegenover 40% nu), Brussel minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen, de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook ons voorbereiden op de effecten van de klimaatontwrichting tegen 2030. Het plan wil een echte roadmap zijn die het Gewest zal leiden naar koolstofneutraliteit in 2050 en dat in al zijn bevoegdheidsdomeinen: van economie tot ruimtelijke ordening, over mobiliteit, huisvesting, voeding, digitale technologie, afvalbeheer, enz.

Hoe deelnemen?

U wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan het openbaar onderzoek over dit gewestelijke plan tot uiterlijk 17 februari 2022 via :

Maar ook :

  • uw opmerkingen per e-mail: klimaatplan@leefmilieu.brussels
  • uw opmerkingen per post (Leefmilieu Brussel, departement Planning Lucht-Klimaat-Energie, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).

Documenten

Het Plan kan worden geraadpleegd in de 19 gemeenten van het Gewest of aan het onthaal van Leefmilieu Brussel (tijdens de kantooruren, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel)

Meer informatie: