Agenda

Terug naar agenda

14 maart tot 13 april - Openbaar onderzoek - GSV - Plan /Verordeningsontwerp

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Oudergem brengt ter kennis dat een ontwerp van wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) en het milieueffectenrapport betreffende dit ontwerp aan een openbaar onderzoek worden onderworpen :

Van 14/03/2019 tot 13/04/2019.

Dit onderzoek sluit aan op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de zitting van 24 januari 2019 om wijzigingen aan te brengen aan de GSV.

Technische verduidelijkingen of inlichtingen kunnen verkregen worden bij het gemeentebestuur van Oudergem (E. Idiersstraat 12, stedenbouw, 5de verdieping) waar de documenten ter inzage liggen:

  • van maandag tot vrijdag : ’s morgens tussen 8u30 en 11u30.
  • op donderdag : van 17 tot 20 uur.

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op maandag tussen 8u30 en 11u30 of na telefonische afspraak (02/676.49.45).

De documenten van het dossier kunnen op het website van Brussel Stedenbouw en Erfgoed ( https://stedenbouw.irisnet.be ) worden geraadpleegd.

Opmerkingen en bezwaren dienen schriftelijk of per e-mail gericht te worden aan

  • Brussel Stedenbouw en Erfgoed op het volgende adres: Kunstberg 10-13, 1000 Brussel;
  • op het volgende e-mailadres: rru-gsv@urban.brussels

uiterlijk op 13/04/2019 voor 17 uren.

 

Zo nodig kunnen die opmerkingen of bezwaren tot die datum mondeling geformuleerd worden bij de dienst stedenbouw-leefmilieu, volgens het hierboven vermelde uurrooster.