Agenda

Terug naar agenda

24 april - Openbaar onderzoek - informatiezitting - Jean Van Horenbeecklaan 187, Woudmeesterlaan en Jospeh Vanderborghtdreef

Verkavelingsvergunning (dossier 17254) met betrekking tot het verkavelen van een eigendom in 9 loten met straataanleg, Jean Van Horenbeecklaan 187, Woudmeesterlaan en Jospeh Vanderborghtdreef

 

Mevrouw, Mijnheer,

In het kader van het  openbaar onderzoek dat loopt van 30 april tot en met 29 mei 2019 voor het ontwerp hierboven vermeld, vond ik het toepasselijk om een informatiezitting te organiseren ten einde U geheel bij kennis een inzicht te geven van deze dossiers en om een eventueel advies te geven.

Deze vergadering zal plaats hebben op woensdag 24 april 2019 om 20u00 in de Penthouse Gemeentehuis, 6de verdieping, Ingang E. Idiersstraat 14 te 1160 Brussel.

In afwachting U er te ontmoeten verblijf ik inmiddels met hoogachting.

Schepen van Stedenbouw en Leefmilieu