Illustratie

19/02

Politieraad

De volgende zitting van de Politieraad zal plaatsvinden op maandag 19 februari 2024 om 18.00 uur op het Gemeentehuis van Ukkel, Stallestraat 77 (toren B-5).

De agenda omvat volgende punten :

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 11 december 2023.

2. Ontslag van Mijnheer Blaise GODEFROID uit zijn mandaat van effectief Politieraadslid - Eedaflegging en installatie van een nieuw lid van de Politieraad, Mijnheer Mathias JUNQUE.

3. Verhuizing van de administratieve diensten van de politiezone - Gebouw aan de Groenkraaglaan 1, 1170 Watermaal-Bosvoorde – Aankoop-verkoopbelofte.

4. Opdracht voor aanneming van diensten met betrekking tot de verplaatsing en de opslag van voertuigen op het grondgebied van Ukkel, en de gemeentes Watermaal-Bosvoorde en Oudergem op verzoek van de politiezone – Plaastingsprocedure en voorwaarden van de opdracht.

5. Deelnamme Politiezone aan gemeenschappelijke overeenkomst FORCMS - Lidmaatschap politiezone gemeenschappelijke overeenkomst nr 241 (FORCMS-PP-151 Levering van milieuvriendelijk papier en briefomslagen).

6. Minimaal effectief van het operationeel en het administratief en logistiek personeel van de lokale politie - Mededeling van de vacatures – Mobiliteitscyclus 2024-01.

7. Aanwerving van een Politiecommissaris – Samenstelling van de lokale selectiecommissie -  Kabinet van de Korpschef.

8. Aanwerving van een politiecommissaris – Samenstelling van de lokale selectiecommissie – Ambtshalve Politioneel Onderzoek (APO) / HERMES.

9. Selectieprocedure basiskader - Externe werving - Samenstelling van de lokale selectiecommissie.

10. Criminaliteitstrends in 2023: analyse en vooruitzichten.

Informatie : G. Noel, Zone/Sec, Geraldine.Noel.1@police.belgium.eu