Agenda

Terug naar agenda

13 mei - Telen in de stad : Mijn natuurlijke moestuin

 

Groenten en fruit telen met oog voor het leefmilieu, dat is mogelijk ! Deze workshop doet u tips en tricks aan de hand om geen pesticiden in uw moestuin of op uw balkon te hoeven gebruiken. De bodem voeden om planten te voeden, nuttige dieren aan te trekken, te achterhalen welke de voornaamste schadelijk insecten voor en ziekten van moestuinplanten zijn, te vermijden dat er ongewenste kruiden tussen uw gewassen komen te staan…en zo graag blijven tuinieren, zonder zich al te moe te maken.

 

Info over de workshop :

  • Wordt in het Frans verleend maar vertalingen in het Nederlands zijn beschikbaar
  • Georganiseerd voor alle Brusselaars, zonder enige voorkennis over de stedelijke teelt of kweek (initiatieworkshop en niet bedoeld voor gevorderden)
  • Gebracht door de vzw Apis Bruoc sella in één sessie van 3 uur
  • Tot stand gebracht in samenwerking met de gemeente en met het OCMW van Oudergem
  • Op initiatief van Leefmilieu Brussel, gecoördineerd door Apis Bruoc Sella en Tournesol in het kader van de GoodFood-strategie
  • Gratis toegankelijk
  • Verplichte inschrijving: 25 plaatsen beschikbaar

 

Meer informatie :