Bestuur & Politiek

Algemene Beleidsverklaring - antwoorden door de Heer Vincent Molenberg

Als reactie op de andere tussenkomsten:

We lezen de algemene beleidsverklaring niet op dezelfde manier als de oppositie.

Meer dan 60 voorstellen of projecten uit de verklaring maakten deel uit van het programma van Ecolo-Groen dat we aan de Oudergemnaars hebben voorgesteld. Ecolo-Groen wil haar programma over de hele lijn verdedigen en uw poging om ons te beperken tot milieu en mobiliteit is het bewijs dat u onze voorstellen niet hebt doorgenomen. Onze eerste prioriteit tijdens deze campagne was de democratische vernieuwing en participatie en dit thema is terug te vinden in alle hoofdstukken.

In de tweede plaats is deze verklaring algemeen: ze vertaalt ons engagement om projecten uit te voeren, maar kan niet alle maatregelen bevatten die de komende zes jaar zullen worden uitgevoerd. Daarnaast willen we een breed overleg voeren en oplossingen implementeren op basis van burgerparticipatie. Alle concrete maatregelen in een algemene beleidsverklaring uitschrijven, lijkt ons in tegenspraak met onze werkwijze.

Tot slot zijn we verrast door jullie vragen en twijfels bij onze wil om de begroting op een gendergebonden manier aan te pakken. Het streven naar gelijkheid van kansen bestrijkt alle dimensies van onze samenleving: ruimtelijke ordening, werkgelegenheid, onderwijs .... Een duurzame samenleving is onmogelijk zonder gelijke kansen. Bovendien maakt de gelijke behandeling van vrouwen en mannen deel uit van de doelstelling van goed bestuur, die als leidraad zal dienen voor ons optreden tijdens de hele legislatuur.