Leven in Oudergem

Premies Dierenartscheque

De gemeente Oudergem heeft beslist om nieuwe premies toe te kennen in de vorm van dierenartscheques, ook wel ‘vetocheques’ genoemd, aan de inwoners van Oudergem die eigenaar zijn van (een) huisdier(en).

Deze premie is een duwtje in de rug voor iedereen die gedomicilieerd is op het grondgebied van Oudergem.

Deze cheques kunnen gebruikt worden voor de stérilisatie van huiskatten, de identificatie van een hond of een huiskat, of voor ieder ander onderzoek bij de dierenarts van uw huisdieren.

De premiebedragen worden als volgt verdeeld :

  • €50 voor de sterilisatie van een mannelijke kat en €75 van een vrouwelijke kat
  • €25 voor de identificatie van een hond of een kat
  • €25 voor ieder ander veterinair onderzoek (alleen voor huishoudens in de lage-inkomenscategorie)

Ter herinnering: de sterilisatie van katten en de identificatie van honden en katten zijn verplicht.

Gezinnen die voldoen aan de voorwaarden ontvangen drie premies per jaar voor zover er budget beschikbaar is.

 

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?

Vraag premies dierenartscheque aan met ons formulier dat u moet terugsturen naar de dienst Dierenwelzijn: Emile Idiersstraat 12 (5e verdieping), 1160 Oudergem, of per e-mail naar animaux@auderghem.brussels.

De volgende stukken moeten worden opgenomen :

  • Aanvraagformulier
  • Het door uw dierenarts in te vullen certificaat van verzorging en de originele factuur/vergoedingsnota van de dierenarts
  • Een bewijs van gezinssamenstelling of woonplaats (gratis verkrijgbaar via IRISBOX)
  • In het geval van een aanvraag voor een veterinaire consultatiepremie: een kopie van het meest recente aanslagbiljet van het huishouden, afgegeven door de FOD Financiën, met vermelding van het globale belastbare inkomen van het huishouden
  • In het geval van een premieaanvraag voor identificatie of vaccinatie, een kopie van het vaccinatieboekje.

 

Meer

 

De aanvragen moeten ten laatste worden ingediend op 30.06.2023.

Voor meer informatie, Dienst Dierenwelzijn: 02 676 48 51 - animaux@auderghem.brussels

Met steun van Leefmilieu Brussel