Leven in Oudergem

Aanvraagformulier voor terugbetaling van de onroerende voorheffing

De coronaviruscrisis heeft ontegensprekelijk een impact op uw handelsactiviteiten. De gemeente Oudergem heeft daarom beslist om u financieel te steunen in de vorm van een terugbetaling van het gemeentelijke aandeel van de onroerende voorheffing.

Om die steun te genieten, hoeft u enkel een aanvraag in te dienen via het bijgevoegde formulier of via de website www.oudergem.be . Vergeet niet om een kopie van het aanslagbiljet en het bewijs van betaling van de laatste onroerende voorheffing mee te sturen.

De terugbetaling van het gemeentelijke aandeel van de onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het aantal maanden dat uw handelszaak tijdelijk of volledig gesloten was (elke begonnen maand telt mee als één volledige maand), met een maximum van € 3.000.

Deze steun is een aanvulling op andere steunmaatregelen die de gemeente Oudergem intussen heeft doorgevoerd, zoals de verlaging van de gemeentebelasting op de uithangborden, waarvan u eventueel ook gebruik kunt maken.

We weten dat deze steunmaatregelen de schade die uw handelszaak als gevolg van de crisis heeft geleden niet kunnen compenseren. Weet echter dat de gemeente Oudergem er is voor u en dat we er alles aan doen om u door deze moeilijke periode te helpen.

Nog vragen? Neem gerust contact op met de dienst Belastingen .

 

De voorwaarden voor terugbetaling van de onroerende voorheffing vindt u in het gemeentereglement .

 

Aanvraagformulier voor terugbetaling van de onroerende voorheffing

Identificatiegegevens van de aanvrager

Contactpersoon (officiële vertegenwoordiger)

Terugbetalingsgegevens

Deze documenten kunnen worden opgevraagd bij de eigenaar van het gebouw of op de websites https://fisc.brussels/mytax en https://fiscaliteit.brussels/nl/formulier