Bestuur & Politiek

Speciale gemeentelijke Covid-steun

In het kader van de Covid-crisis hebben de gemeente en het OCMW van Oudergem een uitzonderlijke steunvoorziening in het leven geroepen. Die steun is bedoeld om die Oudergemnaren te helpen die nu moeilijkheden ondervinden die ze zonder de crisis waarschijnlijk nooit gehad zouden hebben.

Via deze voorziening kunt u in alle discretie financiële steun aanvragen om onder meer uw huur, medische kosten, water-, gas- of elektriciteitsrekeningen, schoolgeld, activiteiten voor uw kinderen, een burgerlijke verzekering of socialezekerheidsbijdragen te betalen.

Om deze steun te ontvangen hoeft u niet langs te gaan bij het OCMW of het gemeentehuis. U kunt de steun telefonisch aanvragen op het nummer 0800/35.179 of door onderstaand formulier in te vullen. Onze diensten nemen vervolgens binnen 48 tot 72 uur met u contact op.

 

Privacy Statement

  • Het gemeentebestuur en het OCMW zullen uw gegevens gebruiken voor de toekenning van de financiële steun.
  • De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitoefening van het officiële gezag. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard.
  • U kunt vragen om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren, te verwijderen en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking.
  • Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: dpo@oudergem.brussels.
  • Indien u van mening bent dat een verwerking in strijd met de regelgeving is gebeurd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger .