Bestuur & Politiek

Links

 

 

Instellingen
Regering www.belgium.be
Belgisch Staatsblad www.moniteur.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest www.brussel.irisnet.be
Het Waals Gewest http://www.wallonie.be/nl/index.html
Het Vlaams Gewest www.vlaanderen.be
De Franse Gemeenschap www.cfwb.be
De Duitstalige Gemeenschap www.dglive.be
De Franse Gemeenschapcommissie www.cocof.irisnet.be/site/fr
Vlaams Gemeenschapcommissie www.vgc.be
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk Gewest www.avcb-vsgb.be
   
Cultuur
Académie Communale "Franz Constant" d'Auderghem www.academie-auderghem.be
Rokloosterkunst Centrum www.rouge-cloitre.be
Oudergem Cultureel Centrum http://www.cc-auderghem.be/
   
Juridische materie
Belgische Staatsblad www.just.fgov.be/index_nl.htm
De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België http://www.juridat.be/
Raad van State site www.raadvst-consetat.be
   
Stedenbouw, leefmilieu, vermogen
Gewestelijk Ontwikkelingsplan www.prd.irisnet.be
Gewestelijk Bestemmingsplan www.pras.irisnet.be
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening www.rru.irisnet.be
Brussels instituut voor milieubeheer www.ibgebim.be
Monumenten & Landschappen www.monument.irisnet.be/nl/patrimoine/and.htm
Premie voor renovatie www.prime-renovation.irisnet.be
ATO - Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling http://www.adt-ato.irisnet.be
Brussel : gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling http://www.brusselplus10.be