Nieuws

Terug naar news

Heeft u een vraag over de diensten die de gemeente of het OCMW u in deze tijden van het Covid - 19 Coronavirus kan aanbieden?

 

Het gemeentebestuur opent een gratis nummer.

Bent u alleen thuis en heeft u hulp nodig bij het eten of winkelen?

Wilt u weten of u toegang heeft tot boeken in de gemeentelijke bibliotheek?

Moet uw kind naar een kinderdagverblijf gaan ?

Is de school van uw kinderen open? Hebben uw kinderen hulp nodig bij het schoolwerk?

 

Bel 0800/35.179

 

" We staan ten dienste van de burger " herinnert de Burgemeester eraan, " daarom openen we de 0800/35.179 lijn. We willen niet dat dit isolement, dat zeker van essentieel belang is voor risicogrepen, extra moeilijkheden veroorzaakt voor degenen die al in moeilijke situaties verkeren. Iedereen die hulp nodig heeft, zal die vinden door middel van gemeentelijke solidariteit, ter alle tijd en vooral de huidige toestand. »

Achter dit gratis nummer staan agenten van de gemeente tot uw beschikking en kunnen u de beste informatie geven over alles wat er in Oudergem is opgezet.

 

Let echter wel op de algemene maatregelen voordat u belt:

  • Alle activiteiten worden geannuleerd
  • Verzamelen is verboden.

 

Voor medische of meer algemene informatie raden wij u aan het federale nummer 0800/14.689 te bellen.

 

Hoe zit het met sociale netwerken?

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft ook besloten om de gemeente Oudergem zichtbaarder te maken op de sociale netwerken door een pagina te openen op Facebook.

"Deze Oudergemse Facebook-pagina is een andere dienst die we aan de bevolking aanbieden," zegt de burgemeester. Het gaat erom de mensen een bron van geverifieerde en bevestigde gemeenschappelijke informatie te bieden om onze bijdrage te leveren aan de bestrijding van een andere pandemie, misinformatie. 

https://www.facebook.com/Auderghem

 

 

Gemeentelijke gratis nummer : 0800/35.179