Nieuws

Terug naar news

Seksuele intimidatie op straat - Neem deel aan onze enquête!

 

Straatintimidatie, seksisme … Samen met de dienst Gelijke Kansen onderneemt het Preventiehuis een breed opgezette denkoefening die zal resulteren in een actieplan. Doel: de strijd aanbinden tegen belemmeringen van de bewegingsvrijheid van vrouwen, non-binaire en transgender personen in de Oudergemse openbare ruimte.

 

Eerste stap: een uitgebreide enquête

Hoe reëel is straatintimidatie in de Oudergemse openbare ruimte?

Komt dit vaak voor? Waar vinden de feiten plaats? Zijn er al klachten ingediend? Wat zijn de mogelijke gevolgen op iemands gedrag? Om doeltreffend te kunnen optreden, moet een stand van zaken worden opgemaakt. Vandaar dus het idee om te starten met een uitgebreide enquête.

 

Wie kan antwoorden?

Bent u ooit slachtoffer of getuige geweest van seksuele intimidatie in de Oudergemse openbare ruimte? Of werd u er integendeel nog nooit mee geconfronteerd? In beide gevallen is uw getuigenis van belang! We willen immers de mening van de hele bevolking op het grondgebied van onze gemeente kennen.

 

Hoe antwoorden?

U kunt antwoorden via het papieren enquêteformulier op nr.02.662.12.61 of het mailadres gardiensdelapaix@auderghem.brussels

Ook kunt u antwoorden via het online formulier.

 

Wie krijgt kennis van mijn antwoorden?

NIEMAND! De resultaten van de enquête zullen ter informatie worden gepubliceerd, maar uw antwoorden zelf blijven vertrouwelijk en anoniem.

Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze enquête. Voor meer informatie, gelieve de Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens te raadplegen.

 

Om deel te nemen:

www.oudergem.be/seksueleintimidatie