Nieuws

Terug naar news

5 jaar espas ricochet

 

Tussen 50 en 70 van school gestuurde leerlingen worden elk jaar begeleid.

 

 

De lancering in 2013 maakte ophef. Maar vijf jaar later is EsPas Ricochet een goed functionerende en bijzonder efficiënte dienst: slechts 5% van de leerlingen die door de dienst worden begeleid nadat ze van school werden gestuurd "hervallen".

" Op verzoek van scholen en ouders komen wij tussenbeide in situaties waarin kinderen tijdelijk van school worden gestuurd ", verduidelijkt Frédéric Robert, de coördinator van EsPas. " Onze taak  bestaat er in eerste instantie in om straf en remediëring op te volgen. Pas daarna denken we met de leerling na over de redenen van het wegsturen. "  Maar daar stopt het werk van EsPas Ricochet niet. " We houden steeds contact met de leerling na zijn terugkeer in de klas ", verduidelijkt Jean Noël, directeur van het Preventiehuis. " Zo willen we hem herinneren aan de dag dat hij van school werd gestuurd en aan de gemaakte engagementen, om te vermijden dat hij opnieuw tuchtmaatregelen oploopt. Dat is cruciaal voor het succes van onze aanpak. " Jaarlijks begeleidt deze dienst vijftig tot zeventig kinderen en jongeren uit de lagere en middelbare scholen.

 

Infos : frobert@auderghem.irisnet.be