Nieuws

Terug naar news

5 miljoen voor huisvesting

Een bonus van meer dan 5 miljoen. Meer dan 20% van de gewone begroting geïnvesteerd. Minimumwerkingskosten... Voor het 40e jaar op rij is de begroting van Oudergem in evenwicht. Resultaat: geen verhoging van de lokale belastingen, maar investeringen. "In 2017 zullen we belangrijke projecten uitvoeren op het vlak van kinderopvang, sport, huisvesting en openbare ruimte", vertelt de waarnemende burgemeester.
 
Voor 2017 bedraagt de begroting van Oudergem 49 miljoen euro. "Dat lijkt misschien een groot bedrag, maar daarmee finan-cieren we heel wat verschillende diensten. Scholen, kinderopvang, officiële documenten , politie, het Preventiehuis, onderhoud van de openbare ruimte, een ruim socio-cultureel aanbod, het jeugdhuis, activiteiten voor ouderen, sociale bijstand, enz. De werkingskos-ten van de gemeente bedragen maar 10% van het totaal. Dat is dezelfde norm als ngo's. Vergeleken met andere gemeenten liggen die kosten bij ons een heel stuk lager ".

Op die manier kan Oudergem een bonus van meer dan 5 miljoen vrijmaken en consequent blijven investeren. Op de planning voor 2017 staat de afbraak en heropbouw van kinderdagverblijf Les Oursons (1,1 m°€), de renovatie van de feest-zaal van het cultureel centrum (0,6 m°€), de renovatie van het dak van sportcentrum Willegems met voorzieningen voor zonnepanelen (0,8 m°€), de creatie van een nieuwe activiteitenzone voor de dienstverlening inzake de openbare ruimte (1,3 m°€), inves-teringen in de openbare ruimte (0,5 m°€) boven op de lopende meerjarenprogramma's van zo'n 1 miljoen euro.

"We gaan ook zo'n 5 miljoen investeren via de Grondregie om woningen te kopen en op te knappen. De woning zijn bedoeld voor wie het moeilijk heeft om een huis of appartement te vin-den in Oudergem."

 


 


.