Nieuws

Terug naar news

6.9 % werkzoekenden minder : Forse daling in Oudergem in 2018

 

De cijfers zijn goed. Heel goed, zelfs. Tussen februari 2018 en februari 2019 daalde de werkloosheid in Oudergem 2,5 keer sterker dan het gewestelijk gemiddelde.

 

In 2018 werden in Oudergem  6,9 % minder werkzoekenden geregistreerd. Die daling zien we in alle categorieën, zo bevestigt schepen van Tewerkstelling: ' Alle aantallen dalen, zowel bij recente (-10 %) als bij langdurig werklozen (-2.2 %) en zowel bij Belgen als bij mensen van buitenlandse origine. En dat voor alle studieniveaus .' Nog een veelzeggend cijfer: ook bij wie een beroep doet op het OCMW zien we een daling van -6,5 %.

In het Gewest daalde de werkloosheid gemiddeld met 2,6 %. Oudergem steekt daar duidelijk bovenuit. ' We kunnen de trend wellicht koppelen aan de acties ter promotie van lokale tewerkstelling ', stelt dienstdoend burgemeester. ' Het succes van het aanwervingsplatform een-job-in- mijn-buurt bevestigt dat. En dan zijn er nog de werkgeversmiddagen en de Tewerkstellingslente. Toch is het een blijvende strijd. We moeten onze partnerships bestendigen, er nieuwe uitbouwen en vooral blijven innoveren .'

De werkloosheid daalt in Brussel voor de 52ste maand op rij, de 70ste voor werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Een record!

' Uiteraard genieten we mee van de gunstige conjunctuur ', beseft gewestelijk minister voor Tewerkstelling Didier Gosuin. ' Toch doet Brussel het duidelijk beter dan de andere gewesten. Dat blijkt ook uit de resultaten van de jongerengarantie. We moeten dus aandacht blijven hebben voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt én blijven werken aan het probleem van de langdurige werkloosheid. Nog heel wat werk aan de winkel. '