Nieuws

Terug naar news

9 miljoen voor nieuwe projecten

In 2018 besteedt Oudergem nagenoeg 9 miljoen aan nieuwe projecten. "Dit komt overeen met 17 % van het gemeentebudget", licht de waarnemende burgemeester toe. "Onze werkingskosten op bodemniveau stellen ons in staat om te doen wat weinige gemeenten zich nog kunnen veroorloven te doen: investeren."

Zowat een derde van deze investeringen heeft betrekking op de verbetering van de openbare ruimte en het verderzetten van het renovatieprogramma van de voetpaden. Verder gaat de prioriteit ook naar de allerkleinsten met de  bouw van de nieuwe kinderopvang De Beertjes, de vierde op zes jaar tijd. "We gaan ook door met het verwerven en vernieuwen van woningen. Op zes jaar tijd zullen we aldus het gemeentelijk aanbod met meer dan 15% hebben uitgebreid. Wat ons in staat stelt om, boven op het aanbod aan sociale woningen, een huisvestingbeleid te voeren."

Tot slot voorziet de begroting 2018 een versterking van de pedagogische teams voor de omkadering van probleemleerlingen en de aanwerving van bijkomende stewards voor de controle van de blauwe zones.