Nieuws

Terug naar news

Aanmelden bij de digitale loketten van de overheidsbesturen

Een document aanvragen of een procedure opstarten bij een overheidsbestuur houdt vaak een afname van de vrije tijd van de gebruikers in. Het virtuele loket stelt een praktische oplossing voor die zorgt voor meer comfort en minder administratieve lasten voor de burgers en bedrijven.

Authenticatie bij virtuele loketten?

Er zijn verschillende manieren om u te connecteren bij vrituele loketten :

een verbinding via eID

 

een verbinding via itsme

 

 

een verbinding via de Local Registration Application (LRA)

De applicatie LRA biedt dan weer de mogelijkheid aan administraties een digitale sleutel aan te bieden aan de burgers die niet over een identiteitskaart (eID) beschikken. Deze kunnen op die manier toch gebruik maken van de online administratie door een unieke code te gebruiken die hen wordt opgestuurd per SMS, of door middel van een gebruikersnaam en paswoord.

 

Moeten we dan afscheid nemen van het traditionele loket?

Niet noodzakelijk. easy.brussels heeft de taak om, meer bepaald samen met het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest), de ontwikkeling van digitale oplossingen en de dematerialisering te stimuleren om de administratieve vereenvoudiging te bevorderen en zo het comfort voor de Brusselse burgers en bedrijven te vergroten.

Het is dan ook van cruciaal belang erop toe te zien dat de besturen een inclusieve aanpak hanteren. Door naast de digitale oplossingen ook de traditionele “fysieke” loketten te behouden zorgen de overheidsdiensten ervoor dat ze aan al hun gebruikers een optimale dienstverlening kunnen bieden. Want Easybrussels en de gewestelijke besturen moeten ook de digitale kloof helpen dichten.

 

Meer