Nieuws

Terug naar news

Afschaffing van het vredegerecht in Oudergem: Raad van State vernietigt beslissing van de federale regering.

Op 7 maart van dit jaar besloot de federale regering het vredegerecht in Oudergem te sluiten. Naar aanleiding van die beslissing zouden de Oudergemnaars, maar ook de Bosvoordenaars, niet langer toegang hebben tot een nabijgelegen instantie. De gemeente Oudergem besloot hierop onmiddellijk twee beroepen in te stellen tegen de beslissing van de minister. En de gemeente krijgt nu ook gelijk van de Raad van State.

Een overwinning voor Oudergem: in zijn arrest van 3 augustus vernietigt de Raad van State de beslissing tot afschaffing van het vredegerecht in Oudergem.

" Op 7 maart van dit jaar ontvingen we een brief van de minister van Justitie, Koen Geens, waarin ons werd meegedeeld dat de federale regering had beslist om het vredegerecht in onze gemeente te sluiten ", licht waarnemend burgemeester Christophe Magdalijns toe.

" Heel wat burgers doen een beroep op het vredegerecht, dat een essentiële rol vervult in het samen leven en tegelijk de sociale verbondenheid bevordert. We besloten dus onmiddellijk te reageren en haalden in enkele dagen tijd bijna 1000 handtekeningen op via een petitie. We startten ook twee beroepen: een beroep tot schorsing en een beroep tot vernietiging van de beslissing ".

De gemeente Oudergem trok voor de Raad van State de rechtsgeldigheid van de federale beslissing in twijfel door te stellen dat die beslissing een wijziging zou inhouden van de verdeling in kantons. Die verdeling is vastgelegd in de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek. " Een hertekening van de gerechtelijke kantons in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest impliceert daarom een wijziging van die wet ", concludeert Christophe Magdalijns. " Welnu, in dit geval werd het ministerieel besluit door geen enkele wetswijziging voorafgegaan ".

In zijn arrest volgt de Raad van State de argumenten van de gemeente Oudergem en oordeelt de raad dat de minister "een bevoegdheid heeft uitgeoefend die niet de zijne is" , maar toebehoort aan de wetgever. Uitzonderlijk is dat de Raad van State de vraag tot vernietiging meteen inwilligt zonder eerst de beslissing te schorsen.

" Eerder werden al de lokale kantoren van financiën en van de federale politie afgeschaft. Dat nu ook het vredegerecht in het vizier komt, geeft duidelijk aan dat de federale regering de nabijheidsdiensten bewust wil laten uitdoven ", bevestigt Christophe Magdalijns. " Wat echter helemaal verontrustend is, is dat de regering, zonder de waakzaamheid van de gemeenten, blijkbaar alle rechtsregels kan omzeilen om haar doel te bereiken, zonder enig overleg en zonder wettelijke grondslag ".

De waarnemend burgemeester roept daarom op om waakzaam te blijven - er is immers een voorontwerp van wet in de maak. " We hebben weliswaar een veldslag gewonnen, maar de strijd is nog niet gestreden. De regering van Charles Michel komt opnieuw aan zet met een voorstel voor de hertekening van de gerechtelijke kantons. De vraag is of premier Michel, die burgemeester is van een gemeente die ongeveer even groot is als Oudergem, zich bewust is van de impact die een dergelijke beslissing tot sluiting kan hebben ".

De gemeente Oudergem bevestigt tot slot dat ze bereid is tot dialoog en dat ze, samen met de federale regering, een oplossing wil zoeken om het vredegerecht op haar grondgebied open te houden.

 

SAuvons la justice de paix - banner