Nieuws

Terug naar news

Autofinancieringsproject Cempa: verdraagzaamheid en vrijheid na afloop reis


Verder kijken. Regels van anderen naleven. Vooroordelen wegnemen. Financiële autonomie ontwikkelen... In augustus vertrekken 15 Oudergemse jongeren uit de Lambin-wijk naar Mayotte. Resultaat van een autofinancieringsproject van Cempa, de educatieve cel van het Preventiehuis.

15 in totaal. Via mondelinge kanalen belandden ze december 2015 bij Cempa. Voor de derde keer in 4 jaar, lanceerde de educatieve cel van het Preventiehuis een wat gek project: jongeren een project internationale uitwisseling laten uitwerken. Met een principe: zelf plannen en financieren van project.

"Na Marokko en Quebec, zetten we een partnership op met Mayotte", zegt Saïd Benallel, Cempacoördinator. "De groep gaat er in augustus heen om jongeren te ontmoeten die te kampen hebben met moeilijkheden en geconfronteerd worden met een andere economische, sociale en culturele realiteit. Bedoeling? Ze met een andere blik laten kijken naar de eigen realiteit".

Maar de opzet, ondersteund door het Erasmus-project, stopt daar niet. "Al 2 jaar bereidt de groep deze reis voor. Met tweemaande-lijkse vergaderingen voor taakver-deling, nemen van beslissingen, uitwerken van planning, regelen van administratieve verplichtingen enz. En met "professionele" acties voor financiering van project. Het zijn zij die het kerstdiner voor de senioren verzorgden. Zij die de bar draaiende houden bij activiteiten van het Preventiehuis. Zij die animatie coördineren in de Lambin-wijk."

"CEMPA wil werken rond factoren die het gevoel van onveiligheid in de hand werken", legt de schepen van Preventie uit. "Door actieve aanwezigheid op het terrein, maar ook door het uitwerken van projec-ten die waarden van vrijheid en tolerantie bijbrengen. Slagen zullen we enkel als we op lange termijn samenwerken."