Nieuws

Terug naar news

Bericht van onderzoek - aanvraag van een stedenbouwkundige en milieu - vergunnning

Het volgende project wordt aan het openbaar onderzoek onderworpen :

Adres van het goed : Triomflaan

Identiteit van de aanvrager : UP3 (UNIVERSALIS PARK) N.V.

Voorwerp van de aanvraag :

stedenbouwkundige vergunning ( dossier 17211 ) met betrekking tot het bouwen van 2 appartementsgebouwen (167 appartementen)die in de kelder met elkaar zijn verbonden door een gemeenschappelijke parkeerplaats (141 parkeerplaatsen) met eenhandelsruimte op het gelijkvloers (299m2)

Milieuvergunning ( dossier 1378 ) : Verbrandingsinrichtingen (260 kW), Verbrandingsinrichtingen (2x) (320 kW), Verbrandingsinrichtingen (2x) (530 kW), Motor met inwendige verbranding (80 kW), Motor met inwendige verbranding (79 kW), Ventilatoren (6600 m³/h), Ventilatoren (2x) (12000 m³/h), Ventilatoren (33000 m³/h), Ventilatoren (3x) (120000 m³/h), Overdekte parkeerplaatsen (311 voertuigen)

 

Aard van de hoofdactiviteit : Huisvesting

 

Perimeter en gebied :

 • In het Gewestelijk Bestemmingsplan (B.R.B.H.G. van 03/05/2001) : gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten

 

Hoofdredenen van het onderzoek :

 • toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
 • toepassing van het bijzonder voorschrift 8.2. van het GBP (mogelijke bestemming voor huisvesting)
 • toepassing van het algemeen voorschrift 0.5. van het GBP (Projecten voor bebouwing of verkaveling van een beplant eigendom van meer dan 3.000m²)
 • toepassing van art. 141 van het BWRO : aanvraag onderworpen aan een effectenstudie (gemengd project onderworpen aan effectenstudie krachtens de ord. van 5/6/97 mbt milieuvergunningen en 22/4/99 tot vaststelling vd lijst vd installaties van klasse I.A
 • afwijking op art.10 van titel I van de GSV (uitsprongen aan de gevel - balkons, terrassen en erkers)
 • afwijking op art.11 van titel I van de GSV (inrichting van de inspringstroken)
 • toepassing van het bijzonder voorschrift 8.3. van het GBP (bijkomende handelszaak)
 • toepassing van art. 124 van het BWRO (SRO op vraag van de BIM in het kader van een gemengde vergunning)
 • toepassing van het bijzonder voorschrift 8.4. van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken en installaties strokend met het omliggend stedelijk kader)
 • afwijking op art. 7§2 van titel I van de GSV (implantatie)
 • afwijking op art.8 van titel I van de GSV (hoogte - vrijstaande bouwwerken)
 • Milieuvergunning klasse 1A : ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

 

Het openbaar onderzoek loopt van 07/10/2019 tot 06/11/2019 .

 

De vergadering van de overlegcommissie is vastgelegd op woensdag 20 november 2019 op het gemeentehuis van ELSENE, Elsensesteenweg, 168 te 1050 Brussel, op een nog nader te bepalen tijdstip.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur van Oudergem worden geraadpleegd (Emile Idiersstraat 12, stedenbouw, 5de verdieping) :

 • van maandag tot vrijdag : ’s morgens tussen 8u30 en 11u30.
 • op donderdag : van 17u tot 20u.

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op maandag tussen 8u30 en 11u30 of na telefonische afspraak op 02/676.49.45.

 

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht :

 • schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, Emile Idiersstraat 12 - 1160 Brussel ,
 • of via email naar het volgende adres : urbanisme@auderghem.brussels , uiterlijk op 06/11/2019.

Indien nodig mondeling tijdens het openbaar onderzoek, bij de dienst stedenbouw-leefmilieu, volgens het hierboven vermelde uurrooster.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen om door de overlegcommissie gehoord te worden.

De volgorde van de behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Te Oudergem, op 04/10/2019.