Nieuws

Terug naar news

Bevordering van de lokale handel

Nu de Waversesteenweg een nieuwe dynamiek kent, gedreven door de komst van nieuwe "grote" handelsnamen, heeft de gemeente besloten een stand van zaken op te maken van de economische en commerciële structuur in Oudergem. Doel: nieuwe mogelijkheden ontdekken op het vlak van lokale ontwikkeling.

Welke soorten bedrijven zijn er in de gemeente? Wat is hun geografische spreiding? Vanwaar komen de klanten?” We beschikken over een bepaalde hoeveelheid informatie, maar deze is zeer algemeen," geeft de schepen voor economie toe.“Daarom hebben we besloten om een exacte stand van zaken op te maken. Van oktober tot december zal een onderzoekster een inventaris opmaken van alle lege en bezette ruimten en wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om een vragenlijst aan de handelaren voor te leggen”.

Doel van de aanpak: een actieplan opstellen om de lokale handel te ondersteunen. "Sommige maatregelen werpen hun vruchten af. De belastingen op lege ruimten en onze brieven aan de eigenaars zetten hen aan om te verkopen of te verhuren. De renovatie van de Koninklijke Jacht of het Sint-Juliaansplein heeft nieuwe handelszaken aangetrokken. Wat we willen doen is nieuwe manieren ontdekken om de mensen die in Oudergem wonen maar ook zij die er werken aan te sporen om vooral in lokale handelszaken te winkelen”.

Van mei 2015 tot augustus 2016, daalde het aantal leegstaande panden met 23% op de Waversesteenweg en ging van 34 naar 26 eenheden. De bezettingsgraad ligt hiermee dicht bij de 90%. "Wij komen van ver," verheugt zich de schepen. "10 jaar geleden bereikten wij nauwelijks 80%".