Nieuws

Terug naar news

Brussel wordt een Stad 30

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/u de algemene regel in de Brusselse straten, behalve op enkele grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u bedraagt. In woonerven is de snelheid beperkt tot 20 km/u.

De Stad 30 betekent potentieel minder verkeersongevallen met al hun dramatische gevolgen. Jaarlijks komen in Brussel 50 mensen om het leven of raken ernstig gewond door ongevallen als gevolg van overdreven snelheid. De Stad 30 is ook een betere levenskwaliteit en minder lawaai. De Stad 30 zorgt voor een beter samenleven van de verschillende weggebruikers: bij 30 km/u verplaatsen voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit, fietsers, autobestuurders... zich in alle veiligheid.

Op www.stad30.brussels vindt u een kaart met de maximumsnelheid per weg, alle voordelen van een Stad 30 en een antwoord op vele vragen die de nieuwe maatregel oproept.

 

De voordelen van de Stad 30

Voor meer verkeersveiligheid en minder zware ongevallen. Een betere levenskwaliteit voor iedereen. Een autoluwe stad

De Stad 30 betekent potentieel minder verkeersongevallen met al hun dramatische gevolgen. Jaarlijks komen in Brussel 50 mensen om het leven of raken ernstig gewond door ongevallen als gevolg van overdreven snelheid. De Stad 30 is ook een betere gezondheid en minder lawaai. De Stad 30 zorgt voor een beter samenleven van de verschillende weggebruikers: bij 30 km/u verplaatsen voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit, fietsers, autobestuurders ... zich in alle veiligheid.

Meer verkeersveiligheid - Een kleinere remafstand.

Hoe hoger de snelheid, hoe langer de remafstand. Zelfs bij een botsing blijven de gevolgen van het ongeval beperkt.

Meer verkeersveiligheid - Een beter gezichtsveld.

Bij 30 km/u vergroot het gezichtsveld. De bestuurder ziet overstekende voetgangers, fietsers en andere voertuigen beter

Meer verkeersveiligheid - Minder zware ongevallen voor iedereen!

lagere snelheid leidt tot minder verkeersongevallen. De gevolgen zijn ook minder zwaar als je minder snel rijdt. Bestuurders kunnen beter reageren op onverwachte verkeerssituaties.

Het risico op overlijden voor voetgangers is 5 keer hoger bij 50 km/u dan bij 30 km/u. In de auto bedraagt het risico (voor bestuurders en passagiers) om gedood of ernstig gewond te raken 15% bij 30 km/u en 45% bij 50 km/u.

Een betere gezondheid en een beter leefmilieu - Minder geluidshinder

Door de snelheid terug te brengen van 50 naar 30 km/u halveert de geluidshinder door wegverkeer. Tussen 2,5 en 3,9 dB(A) afhankelijk van het wegoppervlak. 

Meer

 

Ook