Nieuws

Terug naar news

Buren ontmoeten elkaar, een onverwacht effect van de coronacrisis

(pre-crisisfoto)

 

"In de sloordelle, was er echt een periode vóór en een periode na de lockdown"

 

Waar voor sommigen de lockdown gelijkstond met een terugplooien op zichzelf, was die voor anderen de gelegenheid om de eigen straat te (er)ontdekken. Een onverwacht effect dat onder buren nieuwe initiatieven deed ontstaan. Zo ook in de Sloordelle.

" Het begon bij de eerste dagen van het applaus om 20 uur als steunbetuiging aan het zorgpersoneel ", herinnert Serge D’haillecourt zich, bewoner van deze straat. " Ik ging naar buiten en riep: Hallo, het is 20 uur, maak kabaal!  Eerst waren de mensen verbaasd, maar het werd een gewoonte, een ritueel. " De beweging groeide en het aantal applausgevers vanop de balkons steeg. " Op een avond gingen we allemaal aan onze deur staan met een glas in de hand en begonnen we met elkaar te praten, van huis tot huis ." Er werd een WhatsApp-groep gemaakt  die al snel een vijftigtal leden telde. " Vandaag gaat er geen dag voorbij zonder een bericht in deze groep. Sommigen vragen hulp, anderen bieden die aan. Er ontstond een soort collectieve welwillendheid ." Orgelpunt van deze nieuwe sociale cohesie tussen buren was de organisatie van een rommelmarkt op 20 september. " Dat was heel tof. De gemeente gaf ons logistieke ondersteuning, de burgemeester kwam kijken en buren uit de Vandrommelaan en de Keyenlaan stelden voor om volgend jaar ook mee te doen. De mayonaise heeft gepakt, en vanzelf! Geen enkele reden dus om met dit mooie avontuur te stoppen. "