Alle news

19/05

Buurtwinkels - Aangepaste lokale taksen

Tientallen winkels bezocht. Een nauwkeurige inventaris van de leegstaande panden. Polsen naar mening van winkeliers via gesprekken en vragenlijst. De gemeente brengt sinds september de lokale economie in kaart. Zo willen we de lokale handel sti-muleren.

"We denken op lange termijn en daarom hebben we nauwkeurige, objectieve gegevens nodig", ver-telt de schepen van economie. "Uiteraard vraagt dat wel wat tijd. We kunnen niet alle winkels in heel Oudergem bezoeken in enkele dagen tijd."Volgens de schepen komen er toch al enkele trends naar voren uit het onderzoek. "De winkeliers hebben het vaak over de zware lasten en de concurrentie van de grote winkelcentra. Jammer genoeg is de gemeente daarvoor niet bevoegd. We hebben creatieve oplossingen gezocht om ook op ons niveau een verschil te kunnen maken ".

Zo besliste de gemeente om het systeem van lokale belastingen aan te passen." We hebben de belasting op bezetting van de openbare ruimte afgeschaft voor terrassen, statieven, planten-bakken enz. Ook de belasting op uithangborden is gewijzigd. Multinationals betalen nu meer, lokale winkels minder of helemaal niets".

"Voor de gemeentelijke financiën is dit een nuloperatie", zegt de waarnemende burgemeester. "Maar met deze verschuiving hoeven onafhankelijke handelaars nog nauwelijks lokale belastingen te betalen." Zodra de inventaris afgerond is, zal de gemeente nog extra maatregelen voorstellen aan de Oudergemse handelaren.