Nieuws

Terug naar news

Werf : slijpen van de tramsporen

 

Om een maximaal confort te bieden aan de onwonenden en de reizigers, worden de tramsporen over het volledige MIVB-net regelmatig geslepen, om oneffenheden op de bovenkant van de sporen weg te werken en aldus een optimale doorkomst van de tramvoertuigen te verzekeren.

De slijpen van de tramsporen vinden plaats in de nachten :

  • Tervurenlaan : van 5 tot 12 oktober 2021
  • Charles Madouxlaan : van 11 tot 21 oktober 2021

Het betreft een mobiele werf.

Deze werkzaamheden, die 's nachts plaatsvinden, tijdens de uren van onderbreking van de tram lijnen, voor tijdelijke hinder kunnen zorgen, zoals lawaaihinder of stofafzetting, gedurende de korte tijdspanne wanneer de slijpmachine een railvak bewerkt.

Wij doen ons best om de hinder tot een minimum te beperken.

 

opgelet!

Tijdens de nachten wanneer de werken plaats vinden, kan een parkeerverbod gelden in bepaalde zones. Wees dus attent op de eventuele aanwezigheid van parkeerverbodsborden, opdat uw voertuig niet hoeft weggesleept te worden.