Nieuws

Terug naar news

Chirec : opening van een gemeentelijk ziekenhuisloket

Het is officiel ! In 2017 zal Oudergem een gemeentelijk loket openen binnen Chirec. “Vandaag tellen we niet meer dan twee à drie geboortes per jaar. Met de opening van het nieuwe ziekenhuis zou dit cijfer moet opklimmen naar 3.000”, zegt de schepen van Burgerlijke Stand.

Door de opening van dit ziekenhuiskantoor zullen de kersverse ouders hun kind onmiddellijk in het ziekenhuis kunnen inschrijven zonder daarvoor naar het gemeentehuis te moeten gaan.

“De openbare diensten moet het leven van de mensen vergemakkelijken, niet bemoeilijken", vindt de officiële burgemeester. “De aanwezigheid van een ziekenhuis in de buurt maakt deel uit van de levenskwaliteit en dat is de reden waarom we Chirec naar Oudergem hebben gehaald. De oprichting van een ziekenhuisloket is daarvan het logische gevolg”.