Nieuws

Terug naar news

Chirec: 400.000 ton grond afgevoerd


Na de sanering van de bodem en de verwijdering van 400.000 ton grond rijst de Chirec-structuur tegen hoge snelheid op. Tegelijkertijd ontstaat ook enige ongerustheid over de mobiliteit eromheen. Wordt de verkeersdrukte op de Triomflaan niet nόg problematischer?

”Het spreekt vanzelf dat een ziekenhuis verkeer aantrekt”, geeft de schepen van Mobiliteit toe. ”Maar er is nu eenmaal nood aan ziekenhuizen. Ieder van ons komt er allicht ooit wel eens terecht. Ik denk dus dat de komst van Chirec eerder een goede zaak voor Oudergem is. Een zaak die evenwel goed moet worden beheerd. Dat is een van de redenen waarom we opteerden voor een rechtstreekse toegang vanaf het einde van de E411, waardoor het ziekenhuis de verkeersstromen in goede banen zou moeten kunnen leiden”.

Het ziekenhuis zou in 2017 moeten opengaan.

 

De Oudergemnaar nr86 (november - december 2014)