Nieuws

Terug naar news

Coronavirus - wettelijke bepalingen

Communicatie van Brussel Preventie en Veiligheid

Zoals u weet, heeft de federale regering gisterenavond een nieuw ministerieel besluit uitgevaardigd tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Dat ministerieel besluit legt een gemeenschappelijke basis vast voor het hele land. Dat betekent dat de gouverneurs de door de federale overheid genomen maatregelen niet kunnen versoepelen of ongedaan maken, maar zij kunnen daarentegen wel striktere maatregelen opleggen, op voorwaarde dat zij passen in de federale strategie.

U heeft misschien al gemerkt dat er bepaalde verschillen zijn tussen de nationale gemeenschappelijke basis en het Brusselse politiebesluit dat na de bijeenkomst van de provinciale crisiscel op 24 oktober werd aangenomen.

Het komt er dus op aan op de meest strikte maatregelen die zijn ingevoerd, toe te passen:

Zo bijvoorbeeld,

  • sluit de federale overheid de  zwembaden  voor iedereen, terwijl in Brussel de zwembaden toegankelijk bleven voor kinderen onder de 12 jaar. Het is dus de sluitingsmaatregel van de federale overheid die primeert.
  • werd een  avondklok  ingesteld van 22u tot 6u, terwijl de federale overheid bepaald heeft dat zij loopt van middernacht tot 5u. Hier primeert de Brusselse tekst.
  • is het  dragen van een mondmasker  enkel verplicht op bepaalde plaatsen die in het ministerieel besluit zijn opgenoemd. In Brussel is het over het hele grondgebied verplicht om er één te dragen. De Brusselse tekst primeert
  • Wat de  erediensten  betreft, laat het federale besluit collectieve vieringen (= mis) toe, maar beperkt het de aanwezigheid daarop tot 40 personen. Het Brusselse politiebesluit laat die niet toe, maar beperkt het aantal personen die in eenzelfde gebouw aanwezig mogen zijn voor een individueel gebed, tot 100 (denk bijvoorbeeld maar aan de basiliek of de grote moskee). Het Brusselse besluit kan de federale bepalingen niet “versoepelen”, maar het mag wel beperkendere bepalingen bevatten. Het resultaat vanochtend is dat de collectieve uitoefening van een eredienst in het Gewest (krachtens het Brusselse besluit) nog altijd verboden is en dat het aantal personen die in een gebedshuis aanwezig mogen zijn, (krachtens het federale ministerieel besluit) maximaal 40 bedraagt.
  • (Burgerlijke en religieuze)  huwelijken  worden door het federale besluit toegestaan, maar met maximaal 40 aanwezigen. In Brussel mogen alleen het bruidspaar en hun getuigen aanwezig zijn. De Brusselse tekst primeert.
  • Het sluitingsuur van de winkels  (met inbegrip van de nachtwinkels) is door de federale overheid vastgelegd op 22u ten laatste. In Brussel is dat 20u. De Brusselse tekst primeert.
  • (…)

 

Deze situatie bevordert uiteraard niet de overzichtelijkheid van de maatregelen voor de burgers. Het Brusselse politiebesluit zal bijgevolg worden herzien om verkeerde interpretaties te vermijden. Aangezien er morgen echter nog een bijeenkomst van het Overlegcomité plaatsvindt en het mogelijk is dat de federale overheid nieuwe maatregelen neemt die andermaal gevolgen zouden hebben voor het Brusselse politiebesluit, is het wenselijk om de uitkomst van het overleg op vrijdag af te wachten alvorens het Brusselse politiebesluit aan te passen.

Tot slot wil ik er nog op wijzen dat de federale overheid al op de hoogte werd gebracht dat op zijn minst de Brusselse maatregelen in verband met de  mondmaskerplicht , de  avondklok  en het  sluitingsuur van de winkels  behouden zouden blijven .