Nieuws

Terug naar news

Onze maatregelen ten gevolge van de pandemie van het coronavirus COVID-19

De burgemeester van Oudergem, Didier Gosuin, heeft de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 26.03.2020 aangegrepen om de gemeenteraadsleden te informeren over de stand van zaken omtrent de maatregelen die zijn genomen om de pandemie te bestrijden.

“Het was geen gewone zitting”, vertelt gemeenteraadsvoorzitter Christophe Magdalijns, “we zaten al in de zaal Penthouse en niet in de raadszaal waar we gewoonlijk samenkomen. Ook was er geen publiek toegelaten. We hebben besloten om te stemmen achter gesloten deuren als een elementaire veiligheidsmaatregel en ook om een vermijdbare verplaatsing voor de inwoners van Oudergem te voorkomen. De inhoud van de dossiers is echter niet geheimer dan gewoonlijk en zal online worden gepubliceerd vanaf onze volgende zitting.”

“De gemeente neemt verschillende rollen op zich tijdens een crisis als deze”, legt Didier Gosuin uit. “Ze is uiteraard een werkgever die moet instaan voor de veiligheid en het welzijn van zijn personeel, maar ook een inrichtende macht voor de gemeentescholen en de kinderdagverblijven van de gemeente, en ze ondersteunt de economische, sportieve en culturele spelers van haar grondgebied. Bovendien is ze voor veel mensen nog steeds het eerste contact met de overheid en met de staat. Die laatste rol is, in het bijzonder in tijden van crisis, essentieel, want ook al worden de beslissingen genomen op het niveau van de gewestelijke of federale regering, toch wenden veel mensen zich tot het gemeentehuis en tot de burgemeester.”

Maatregelen ter ondersteuning van de inwoners

“De maatregelen waartoe het College heeft besloten, komen rechtstreeks ten goede aan de inwoners”, vervolgt Didier Gosuin. “Zo hebben we beslist tot de opschorting van een reeks belastingen die de economische actoren van de gemeente kunnen treffen, maar we doen meer, we helpen bijvoorbeeld heel concreet de apothekers door plexiglas schermen te plaatsen bij degenen die daarom vragen. We spelen ook onze rol van spreekbuis door het Gewest te vragen ons fiscaal voorbeeld te volgen en de city-tax op te schorten.”

Alle inwoners worden hiermee geconfronteerd. “Voor de jongsten onder ons geldt dat de scholen open blijven, ook al zijn de lessen geschorst. We organiseren ook kinderopvang tijdens de paasvakantie en zorgen ervoor dat er activiteiten met een educatieve inhoud worden aangeboden aan de kinderen. Voor de kinderen die thuis zijn, hebben we een blog geopend waar ouders ideeën kunnen vinden voor activiteiten die zowel leuk als educatief zijn. In samenwerking met een boekhandel in Oudergem sturen we een boek naar elk kind dat op een van onze scholen is ingeschreven.”

We herinneren er ook aan dat de gemeente een telefonische permanentie heeft geopend die 7 dagen op 7 bereikbaar is. “Er zijn al meer dan honderd telefoontjes binnengekomen op 0800/35.179”, besluit Jean-Claude Vitoux, de Voorzitter van het OCMW “Of het nu gaat om mensen die zich niet kunnen verplaatsen en hulp nodig hebben om boodschappen te doen of om mensen die met vragen zitten over wat ze nu wel of niet mogen deze dagen, onze medewerkers zullen iedereen antwoord geven.”

De mededeling van de burgemeester werd gevolgd door een debat in de gemeenteraad.

 

 

Te downloaden document

Mededeling van de burgemeester over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de pandemie van het coronavirus-COVID-19

 

Zie ook