Nieuws

Terug naar news

Coronavirus: Veelgestelde vragen

Coronavirus: Veelgestelde vragen

FAQ COVID-19 – 02/07/2020 – 12u40

 

ALGEMEEN

De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020 heeft beslist om de overgang naar fase 4 van het afbouwplan goed te keuren. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.

Sommige activiteiten blijven verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen.

Voor deze nieuwe fase blijven bepaalde basisregels van toepassing.

Voor het individuele gedrag zijn er zes gouden regels:

  1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
  2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
  3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
  4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
  5. Het is mogelijk om wekelijks met vijftien verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze vijftien personen mogen elke week veranderen;
  6. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

 

Voor het organiseren van activiteiten of het openhouden van een zaak, is er een reglementair kader voorzien:

  • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers;
  • De protocollen worden regelmatig geëvalueerd. Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de algemene regels voorzien in het geldende ministerieel besluit van toepassing. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info-coronavirus.be/nl/protocollen geplaatst;
  • Het wordt aanbevolen om te telewerken als dat mogelijk is.

 

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten moeten intrekken na de publicatie van het Ministerieel Besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgische grondgebied.

 

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde heropleving van de epidemie en uitgestelde fases van de afbouwstrategie te vermijden.

We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 

 

Veelgestelde vragen


 

Meer