Nieuws

Terug naar news

Een bijzondere gemeentelijke covid-steun via 0800

Voor wie nooit gedacht had dit ooit nodig te moeten hebben

Jobverlies, inkomensverlies, onderbreking van economische activiteit ... Door de coronacrisis worden gezinnen soms geconfronteerd met dramatische problemen.

Met situaties waarvan ze nooit gedacht hadden dat ze die zouden meemaken. Voor die groep hebben de gemeente en het OCMW een specifieke financiële ondersteuning uitgewerkt. Je hoeft daarvoor niet binnen te stappen bij een overheidsdienst: de hulp kan aangevraagd worden via een 0800-nummer en de procedure verloopt volledig telefonisch.

"Sedert juni werken de gemeente en het OCMW aan een speciaal steunmechanisme in deze coronacrisis ", aldus Vincent Libert, secretaris-generaal van het OCMW. "Bedoeling is om mensen te kunnen helpen die door de coronacrisis in een situatie zijn beland die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen." De ondersteuning door de gemeente en het OCMW is van financiële aard. Ze is allereerst bedoeld om basisbehoeften- en -verplichtingen te kunnen verzekeren.

"Zo kunnen we de huur betalen, medische kosten, facturen voor water, gas of elektriciteit, schoolgeld, activiteiten van de kinderen, een verzekering BA...", gaat Vincent Libert verder. "Deze steun is voorbehouden aan natuurlijke personen, met inbegrip van zelfstandigen voor wat hun persoonlijke verplichtingen betreft. In dit stadium kunnen we nog niet specificeren welk type aanvragen we zullen ontvangen. Zeker is wel dat we er zullen ontvangen en dat we ons daaraan zullen moeten aanpassen."

Voor het bekomen van steun moet uiteraard de noodwendigheid aangetoond worden. Daarvoor hoef je niet naar het Gemeentehuis of het OCMW. "De procedures werden maximaal vereenvoudigd. Surf eerst naar  https://www.oudergem.be/hulp-covid  of bel 0800/35.179. Onze diensten antwoorden binnen de 2 werkdagen. Daarna verloopt alles telefonisch. Een persoonlijk gesprek is alleen nodig als de persoon bijvoorbeeld moeilijkheden ondervindt bij het verstrekken van de documenten."

Zodra de aanvraag rond is, zal die voorgelegd worden aan het begeleidingscomité dat de uiteindelijke beslissing neemt.