Nieuws

Terug naar news

Opschorsing van openbare onderzoeken en overlegcommissies

Mevrouw, meneer,

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schorst zijn deelname aan de vergaderingen van de Overlegcommissies die bepaalde  stedebouw-  en/of milieuvergunningen onderzoekt. De Overlegcommissie komt niet meer geldig bijeen.  Dit brengt ons ertoe de overlegcommissies voorlopig af te schaffen.

De gezondheidscrisis betekent dat we ook moeten voorkomen dat onnodig verplaatsingen wordt gebeurd en dat er mensen elkaar ontmoeten. We annuleren daarom alle lopende openbare onderzoeken om te voorkomen dat u de dossiers moet komen raadplegen, en we zullen ze zo snel mogelijk hervatten.

De gemeentelijke diensten blijven aanvragen behandelen die geen openbaar onderzoek vereisen of niet meer nodig zijn. 

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op urbanisme@oudergem.brussels .

Eventuele dringende afspraken kunnen worden aangevraagd via het online formulier.

Er wordt opnieuw contact met u opgenomen en we onderzoeken samen met u of het mogelijk is om te reageren zonder dat u  u hoeft te verplaatsen. 

Dank u voor uw begrip.