Nieuws

Terug naar news

Covid Safe Ticket (CST)

Wat is een Covid Safe Ticket (CST) ?

Het CST is een variant van het Europees Covid-certificaat voor reizen naar het buitenland. Datzelfde certificaat geldt nu dus ook om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een Covid Safe Ticket kan je, net als het Europees Covid-certificaat, op drie manieren verkrijgen. Lees voor meer info de vraag "Hoe krijg ik een CST?".

De eenvoudigste manier is via de app 'covidsafe.be', waarmee je je CST kan krijgen als je toegang wil tot een plaats of wil deelnemen aan een evenement waarvoor je een CST moet hebben.

De certificaten kunnen dus worden gedownload in die CovidSafe.be-app, of ze kunnen per post worden verstuurd als je het callcenter belt op 02/214.19.19.

 

Wat is het doel van het CST?

Het Covid Safe Ticket is een instrument om gezondheidsrisico's te beheren, als aanvulling op vaccinatie. Het heeft tot doel de gezondheid van de bevolking te beschermen in situaties waar er nauwe fysieke contacten zijn, en zorgt ervoor dat er meer mensen op dezelfde plaats kunnen samenkomen, met minder beperkingen omwille van andere beschermingsmaatregelen. Met deze maatregel willen we voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt en aldus vermijden dat er restrictievere maatregelen moeten worden genomen die een inbreuk vormen op de vrijheden van de burgers en schadelijk zijn voor de economie. Met het CST willen we namelijk ook sluitingen vermijden en/of het mogelijk maken bepaalde diensten en vrijetijdsvoorzieningen te heropenen en de veiligheid garanderen voor gebruikers en uitbaters. Het behoud van het economische en sociale leven is van essentieel belang voor ons gewest en onze burgers.

 

Hoe kan ik een CST krijgen?

Je kan een CST krijgen als je één van de volgende drie documenten hebt:

  • een vaccinatiecertificaat waaruit blijkt dat je volledig bent ingeënt met een door de Europese Unie erkend vaccin. Een vaccinatiecertificaat is pas geldig vanaf de 14de dag na de laatste injectie;
  • een testcertificaat als bewijs van een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur) of een antigeentest (sneltest, niet ouder dan 24 uur). Antigeentests moeten worden uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon. Evenementen kunnen deze tests aan de ingang aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht;
  • een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.

Je kan de certificaten downloaden in de app CovidSafe.be of per post laten opsturen door ons callcenter te bellen op 02/214.19.19.

 

Meer