Nieuws

Terug naar news

Criminaliteit daalt voor het 8ste jaar op rij

Inbraken blijven het grootste probleem

 

 

Het jaarrapport van de politiezone staat sinds kort online. Daaruit blijkt dat in 2018 de criminaliteit daalde met 1,8 %, en dat voor het 8ste jaar op rij.

 

Positief is dat in de zone 22 % minder inbraken in voertuigen werden geregistreerd, 10,5 % minder  auto's  werden  gestolen, 11,7 % minder drugsdelicten werden gepleegd en 5,3 % minder gevallen van vandalisme werden aan- gegeven. Daar staat een stijging tegenover van het aantal inbraken (+19,7 %) en fietsdiefstallen (+14,9%). Ook de computerfraude (+9,7%) zorgt voor een zwarte bladzijde.

 

" Met 1.179 vastgestelde inbraken in 2018 halen we opnieuw het niveau van 2015 ", betreurt Jean Noël, coördinator van het Preventiehuis. " Het gaat om een cyclische vorm van criminaliteit die we moeilijk kunnen bestrijden. Ons beste wapen? Preventie! Het is belangrijk dat de Oudergemnaars meer gebruik maken van de middelen die hen door de gemeente ter beschikking worden gesteld: informeer de politie als u op vakantie vertrekt en contacteer onze diensten om een gemeentelijke premie voor de beveiliging van uw woning aan te vragen. Datzelfde advies geldt voor fietsers: laat uw fiets graveren of registreren op het platform mybike.brussels, waardoor die na diefstal makkelijker terug te vinden is. "

Het aantal misdrijven op de openbare weg stabiliseert, maar het rapport wijst op een stijging in de virtuele criminaliteit. " Slachtoffers van computerfraude moeten de politie inschakelen, zelfs als het om kleine bedragen gaat ", benadrukt Laurent Masset, woordvoerder van de politiezone. " Het is essentieel dat de onderzoekers inzicht krijgen in de manier van werken van cybercriminelen. Zo zijn die makkelijker op te sporen en kan  efficiënter worden ingegrepen. "

 

In 2018 was het veiliger op de weg. Zo werden er minder processen-verbaal opgemaakt voor het negeren van stoplichten (-23 %), voor dronkenschap (-28 %) en voor het niet dragen van de veiligheidsgordel (-23 %). " We plukken hier de vruchten van onze vastberadenheid. Verkeersveiligheid was de afgelopen tien jaar een van onze stokpaardjes ', bevestigt Laurent Masset. ' Een voorbeeld: in 2018 voerden we bij meer dan 11 miljoen voertuigen  snelheidscontroles uit. "

 

www.politie.be/5342/nl/nieuws/jaarverslag-2018